Artikler og Nyheter

Fjerne kontantstøtten og barnetygden?! Hva skjedde med fritt valg?

I år har jeg lest x-antall artikler om at man bør fjerne både kontantstøtten og barnetrygden. Og innimellom så har det kommet andre forslag som behovsprøving, må ha bodd i Norge en viss tid, og bytte den ut med andre “goder”. Og jeg sitter igjen med en haug med spørsmål. Det er x-antall forskningsrapporter som …